Privacyverklaring

Flexim Group is een internationaal opererend bedrijf actief in facility management services. Flexim Netherlands BV (verder: Flexim) is gevestigd aan de Wolwevershaven 30P, 3311 AW te Dordrecht en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 512 197 43. Samen met de zusterbedrijven is Flexim verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit statement informeert Flexim haar betrokkenen over de verschillende gegevensverwerkingen die plaatsvinden.

 

Omgang met persoonsgegevens

In de arbeidsintensieve dienstverlening die Flexim levert, staan mensen centraal. Flexim is samen met haar personeel veel buiten bij klanten en leveranciers en er wordt met externe partners samengewerkt ten behoeve van haar dienstverlening. Ter bescherming van alle medewerkers, het bedrijf en haar partners neemt Flexim privacy zeer serieus.

Door gebruik te maken van de tool BDR van Flexim Netherlands BV stemt u in met de verwerking door Flexim van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Flexim  van de persoonsgegevens van derden die u aan Flexim verstrekt.   

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Met wel doel verwerken wij persoonsgegevens

Flexim verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Flexim verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vervullen van haar rol als opdrachtnemer of leverancier op vele vlakken binnen de vele verschillende facetten van dienstverlening waarin Flexim werkzaam is
 • het uitwisselen van gegevens binnen Flexim Group, met en tussen de zustermaatschappijen ten behoeve van de optimalisatie van de dienstverlening;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Flexim verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat het onder een van bovenstaande doeleinden valt, vindt ten allen tijde een toets plaats om te beoordelen of een van de wettelijke doeleinden van toepassing is en of een rechtmatige grondslag bestaat voor verwerking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Flexim de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Flexim voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Flexim mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Flexim verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Flexim verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor onder andere de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flexim bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Flexim de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 2 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Flexim.

Flexim wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Flexim haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Flexim bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op GDPR@fleximgroup.com Flexim zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Flexim haar dienstverlening aan u staken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flexim Netherlands BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u een klacht heeft over de manier waarop Flexim de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Flexim kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via GDPR@fleximgroup.com. Flexim zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Flexim uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.