Implementatie in 5 simpele stappen

Met onze bewezen planmatige aanpak maken we een succes van de invoering van ons systeem.
Standaard nemen we u daarbij veel uit handen.

1

Documentinventarisatie

• Samen met u inventariseren we welke installaties per locatie aanwezig zijn
• Wij verstrekken een checklist waarmee u eenvoudig de vereiste documenten inventariseert

2

Missing document list

• Een lijst van op te vragen documenten
• Bepalen en verdelen van activiteiten en ontbrekende gegevens te verzamelen, hierbij ondersteunen wij u bij het verzamelen van de vereiste documenten van uw leveranciers

3

Inrichten BDR

• In overleg stellen we de structuur van het dashboard vast per installatie en locaties
• Toevoegen interactiefunctie met leveranciers

4

Implementatie locaties

• Uploaden van alle documenten in BDR
• Instellen periodiek onderhoud en keuring
• Rollen en toegangsrechten inrichten op een “need to know”-basis

5

Instructie aan medewerkers en leveranciers

• Training en instructie
• Uitleg beheerrol aan aansluitend medewerkers

Weten wat BDR voor u kan betekenen?

Het Building Documents Register is onmisbaar voor iedere organisatie.
Een uniek digitaal gebouwdossier waarin het voldoen aan wet- en regelgeving wordt bijgehouden.